CILINDRES PER EL TRACTAMENT DE LAMINAT

 

Cilindres per decapat, galvanitzat, soldadura i vernissat.
Corrons elèctrics, espremedores, polvoritzadors i corrons brida.
Dimensions màximes de subministrament de cilindre 1.500x3.000 mm de taula.

Cilindres per a laminació incloent els suports.