REVESTIMENTS PER A CORRONS DE FIBRA DE CARBONI

S'ha desenvolupat per a tot tipus d'ús de la indústria del paper, del tisú, del plàstic film i de la impremta una sèrie de revestiments que garanteixen prestacions de gran qualitat i excepcional durada en el temps. Aquí presentem alguns exemples:

 

Carbur de Tungstè

Indicat per a tot tipus d'arrossegament i en particular pel tisú. De gran duresa i de molt llarga durada. De rugositat elevada, pot ser proveït d'un estrat addicional anti-adherent.

 

 


 

Coure

Per a corrons clixé rotogravat o quan sigui necessària molta conductivitat elèctrica o tèrmica.

 

 

 

 

Alúmina-Titani

Revestiment d'altíssima duresa que pot ser portat a una molt baixa rugositat. Ideal per al passatge de materials abrasius que han de moure's amb molt poca fricció.

 

 

 

 

Acer al Crom

Revestiment al plasma que concedeix a la superfície del corró la duresa i la tenacitat de l'acer mantenint la lleugeresa del carboni, sent la capa més aviat subtil.

 

 

 

 

Elastòmers

Els corrons de carboni poden ser revestits amb qualsevol tipus de poliuretà o altres barreges a força de goma o polímer per a tots els usos.

 

 

 

 

Camisa d'Alumini

Revestiment que permet haver-hi una gran resistència per a eixos de diàmetre petit i usos pesats, amb una excel•lent protecció contra la ruptura.